ANA SAYFA     I     HAKKIMIZDA     I     HİZMETLER     I     SIKÇA SORULANLAR     I     İLETİŞİM

 

 

 

 

 

1

ACENTELERİMİZ

1

1

ONLİNE HİZMETLER

    Oto Cam Servisleri

    Oto Servisleri

    Kasko Değer Listesi

1

TEKLİF EKRANI

    Konutunuza Teklifimiz

    İşyerinize Teklifimiz

    Aracınıza Teklifimiz

1

1

1

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşımaya yetkili otobüste seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde maruz kalacakları her türü kazaların neticelerine karşı poliçede yazılı olan limitlere kadar temin eder.

Sigorta teminatı; ölüm, daimi sakatlık ve tedavi masraflarıdır.

TASIYICI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Öğrenci taşıma belgesine sahip araçlardaki rehber, öğretmen, öğrencilerin taşıma süresi içerisindeki maruz kalacakları kazaların neticelerine karşı poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Sigorta teminatı; ölüm, daimi sakatlık ve tedavi masraflarıdır.

İHTIYARİ MALİ SORUMLULUK

Aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve umumi hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri aşan kısmını poliçede yazan hadlere kadar temin eder. Ek sözleşme ile Manevi Tazminat Talepleri de teminata dahil edilebilir. T.C.sınırları içinde geçerlidir. 

 TRAFIK SIGORTASI (ZORUNLU MALI SORUMLULUK)
Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya zarara sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta ltd lerine kadar temin eder.

T.C. sınırları içerisinde geçerlidir.

GÜVENLİ TRAFİK SİGORTASI
Bu ürün şirketimiz tarafından hazırlanmış bir paket poliçe olup, Asistans hizmeti ile birlikte araç içinde seyahat eden yolcuların ölüm ve sürekli sakatlık hallerini, aracın üçüncü şahıslara vereceği ve Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası teminatlarını aşan ölüm, yaralanma ve maddi zararları temin eder.

KASKO SİGORTASI

Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların gerek hareket, gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullanın iradesi dışında araca ani ve dış etkiler neticesinde sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi gibi kazalar ile; aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü neticesinde uğrayacağı maddi zararı temin eder.

Bu sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerli olup, ek prim almak koşulu ile yurtdışı teminatı verilebilir.

Aşağıda sayılan teminatlar istendiği takdirde ek prim almak koşulu ile temin edilebilir.

  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri ,Terör ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.?
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
  • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
  • Taşıtta Sigara Benzeri Maddelerin Teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
  • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar dahil edilecektir.


Gerekli sürücü belgesine sahip olmayan, uyuşturucu madde veya yasaklanan miktarda içki almış kimseler tarafından yapılan kazalar neticesindeki hasarlar teminat haricidir.

Poliçede belirtilen sigorta bedelinin aracın değerine eşit olması gerekir. Eşit olmadığı taktirde eksik veya aşkın sigorta kuralı uygulanır.

 

Şalvarlı Sigorta 2007 Her Hakkı Saklıdır.