ANA SAYFA     I     HAKKIMIZDA     I     HİZMETLER     I     SIKÇA SORULANLAR     I     İLETİŞİM

 

 

 

 

 

1

ACENTELERİMİZ

1

1

ONLİNE HİZMETLER

    Oto Cam Servisleri

    Oto Servisleri

    Kasko Değer Listesi

1

TEKLİF EKRANI

    Konutunuza Teklifimiz

    İşyerinize Teklifimiz

    Aracınıza Teklifimiz

1

1

Kasko sigortalarında aracın değeri nasıl tespit edilir?
Araç değerinin tespitinde çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bu kaynaklar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğinin yayınlandığı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi, otomotiv sektörü ile ilgili yayınlar ve otomotiv firmalarının yetkili satıcılarının fiyat listesidir.
Türkiye'de az bulunan araçların sigorta bedelleri ise bu kaynakların yetersiz kalması durumunda konu ile ilgili uzmanlardan (eksperden)görüş alınarak belirlenmektedir.

Hasarsızlık indirimi nedir?
Kasko Trafik ve Konut sigortalarında bir yıllık sigorta süresi içinde poliçeden tazminat alınmaması durumunda bir sonraki yıl poliçede uygulanacak olan indirimdir. Konut Sigortalarında Hasarsızlık indirimi uygulaması ne şekildedir? Konut Paket Poliçelerinde 01.03.2001 tarihinden itibaren, hasar görmemiş olan poliçelere, yenileme dönemlerinde yıllara bağlı olarak aşağıda belirtildiği şekilde '' hasarsızlık indirimi '' uygulanmaktadır.

Hasarsızlık indirimi ;
1.yıl %10
2.yıl %20
3.yıl ve sonrası %30

Konut ve İşyeri bina sigorta bedeli nasıl tespit edilir?
Konut ve İşyeri bina sigorta bedeli binanın yapı tarzı ve brüt m2'si esas alınarak belirlenmektedir.
Apartmanımdaki merkezi sistem doğalgaz kazanının bozulmasına karşı teminat alabilirmiyim?
Doğalgaz kazanının bozulmasına karşı Makine Kırılması Sigortası yaptırmalısınız. Yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. riskler için ayrıca poliçe tanzim ettirilmesi gereklidir.

Ev eşyaları taşınma sırasında sigortalanabilir mi?
Ev eşyalarınızı taşınma sırasında dar teminat ile güvence altına alabilirsiniz. Bu teminat; taşınma sırasında nakil aracının (kamyonun v.b.) bir trafik kazasına maruz kalması, bir başka araçla çarpışması, aracın devrilmesi, aracın yanması sonucunda ev eşyalarında meydana gelebilecek hasarlara karşı güvence sağlar.

Konut sigortalarında komşu dairelere verilecek zararlar için güvence var mıdır?
Konut sigortalarında komşu daireler ve binalar için güvence bulunmaktadır. Bu güvencenin işleyebilmesi için zararın meydana gelmesinde sigortalının sorumlu olması gerekmektedir.

Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için elektronik cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın ek teminatının alınması gerekir mi?
Elektronik Cihaz Sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi?
     Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi için elektronik cihazlar Elektronk Cihaz Sigortası, makineler için yangın ve makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Aracımda bulunan teyp, kolon, ekolayzır, alarm v.b. cihazları aracımla birlikte güvence altına alabilirmiyim?
Cihazların bildirilmesi kaydıyla güvence altına alabilirsiniz.

Yatımla yarışlara katılırsam, yarış sırasında meydana gelebilecek riskler teminata dahil midir?
Yarış esnasında teknenizin karşılaşabileceği riskler yarış öncesinde Şirketimize bildirilmesi ve gerekli ekprimin ödenmesi ile teminat altına alınabilir.

Aracımla yurtdışına çıktığımda aracımı ne şekilde güvence altına alabilirim?
Aracınıza yurtdışı kasko güvencesi Şirketimiz tarafından verilebilmektedir. Yurtdışı kasko güvencesi alabilmeniz için; aracınızın Şirketimizde geçerli olan kasko sigortasının olması ayrıca yurtdışında bulunacağınız tarihlerin yurtdışına çıkmadan önce şirketimize bildirilmesi ve bu süre için belirlenen ek primin ödenmesi gerekmektedir.

İşletmemdeki sorumluluklarını nasıl güvence altına alabilirim?
İşveren olarak sorumluluklarınızı güvence altına alan ürünler aşağıda
belirtilmektedir.

İşveren Mali Mesuliyet / 3. Şahıs Mali Mesuliyet

Kasko sigortasında Amortisman neden uygulanır? Amortisman uygulanmaması için ne yapılabilir?
Kasko sigortası olan bir aracın hasarlanması sonucunda değişen parçalarda değer artışı olmaktadır.
Hasarlanıp çıkarılan parça hasar tarihine kadar işlevini yerine getirerek eskimektedir. Hasardan sonra takılan parça ise yeni parçadır. Bu nedenle sigorta şartları gereği eski parçanın kullanım süresi ile orantılı olarak hesaplanan eskime payı (amortisman) yeni takılan parça için ödenecek tazminattan düşürülerek ödeme yapılmaktadır.
Bu uygulama sıfır KM'deki araçlar için yapılmamaktadır.
1 ile 10 yaş arasındaki araçlar için aracın yaşına göre belirlenen ek prim ödenerek amortisman uygulamasından muaf olunabilmektedir.

Deprem fiyatları illere, ilçelere göre değişkenlik gösterir mi?
Sigorta konusu binanın yapı tarzına ve deprem bölgesine göre farklılık göstermektedir.Deprem bölgelerinin belirlenmesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve en son yayınlanmış olan '' Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'' esas alınmaktadır.

Emtea Nakliyesi Sigortalarında deprem riski teminat altına alınabilir mi?
Emtea (mal) nakliyesi sigortalarında deprem riski teminat altına alınabilir. Ancak, bu riskin teminat kapsamında olabilmesi için geniş teminatlı (Institute Cargo Clauses All Risks veya Institute Cargo A) poliçenin düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 


 

Şalvarlı Sigorta 2007 Her Hakkı Saklıdır.